Disclaimer

Disclaimer
Qua informatie op de website store.medipc.nl, garandeert MediPC niet dat dit altijd accuraat of compleet is. MediPC kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard die voort vloeit uit of veroorzaakt wordt door of in verband staat met het gebruik van onze webwinkel. 

De informatie op onze webshop wordt alleen voor promotionele en reclamedoeleinden openbaar gemaakt. Te denken valt aan alle informatie, beelden, foto's, handelsmerken, producten en meer algemene elementen. Wanneer je materiaal wilt downloaden of kopiëren, is dit alleen toegestaan voor persoonlijk en privégebruik. Wij bieden geen garanties voor de afwezigheid van schadelijke programma's voor jouw computer, laptop, iPad etc. Te denken valt aan virussen, programmafouten en bijvoorbeeld Trojan horse. 

Auteursrechten
Alle gegevens op de MediPC website zijn exclusief eigendom van MediPC. Te denken valt aan informatie, beelden, foto's, logo's, video's, handelsmerken, producten, advertenties, acties etc. Al het hiervoor genoemde is door auteursrechten en wetten op handelsmerken beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.